Павле Евдокимов: ВЕКОВИ ДУХОВНОГ ЖИВОТА (О ДОСТОЈЕВСКОМ)

У основи сваког стања страсти – амбиције, еротизма, коцкања, наркотика, постоји једноставни механизам опседнутости који, када се поремети, зачуђује скромним

Прочитај више

Владимир Коларић: ПОДСЕЋАЊЕ НА ЉУДСКИ ЛИК – ПОЕЗИЈА САЊЕ САВИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ

Наслов збирке песама Сање Савић Милосављевић „Унутрашњи рељефи“ (Бедем, 2023) не сугерише да се овде ради о стенографисању унутрашњег живота

Прочитај више