Владимир Коларић: ЛИТЕРАТУРА И СТВАРИ ОВОГА СВЕТА – ПРОЗА ДАНИЦЕ ВУКИЋЕВИЋ

„Унутрашње море“ Данице Вукићевић (Футура пибликације, 2022) је књига кратких записа, отисака и пробоја, како већ наслов сугерише, вербалних исказа

Прочитај више