Срећко Петровић: Златно теле или култ Богу? – О поимању културе код Николаја Велимировића

Сажетак: У чланку се разматра да ли је Николај Велимировић културу сматрао некомпатибилном са хришћанским вероучењем и хришћанским схватањима уопште.

Прочитај више

Павле Евдокимов: ВЕКОВИ ДУХОВНОГ ЖИВОТА (О ДОСТОЈЕВСКОМ)

У основи сваког стања страсти – амбиције, еротизма, коцкања, наркотика, постоји једноставни механизам опседнутости који, када се поремети, зачуђује скромним

Прочитај више