Данило Сремчевић: О симболици празника у делу Мирче Елијадеа „Свето и профано“

Наиме, у свом делу „Свето и профано“ Елијаде се бави  религиозношћу и митологијом као универзалним феноменима и прати обрасце који

Прочитај више