Данило Сремчевић: О симболици празника у делу Мирче Елијадеа „Свето и профано“

Наиме, у свом делу „Свето и профано“ Елијаде се бави  религиозношћу и митологијом као универзалним феноменима и прати обрасце који

Прочитај више

Владимир Коларић: Пробудити љубав и милост према свима – о религији, уметности и међуверском дијалогу

Својим истраживањима односа између хришћанства и уметности, добрим делом до сада обједињеним у књигама „Хришћанство и филм“ и „Хришћанство и

Прочитај више