Карл Јоел: КРИЗА ЕВРОПСКОГ ДУХА

Нашем погледу на свет недостаје потез ка целини уопште и смисао за апсолутно.

Недостаје нам целина осведочења, а са највишом снагом осведочења и највиша снага веровања; наш морал нема великих карактера; наша историја нема личности кроз које се изражава цео народ и цело време у најзбијенијој снази.

Недостаје нам велика поезија, јер наша фантазија, отргнута од космичке целине, хвата се само маленога а у великом се само игра, јер наше песнике не носи више оно космичко осећање класичара, које је њиховим стиховима давало виши звук и њиховим ликовима унутрашњу нужност.

Имамо најопојније сликарство тона без мелоса, најраскошнији патос без етоса, и најшаренију инструментацију, илустрацију, инсценацију, највештију технику без душе.

Имамо највидљивију средину, најбогатију позорницу, најживљу радњу без јунака, са масама и марионетама као јунацима.

Имамо режију као уметност с најјачим ефектом, уметност појава без суштине.

Имамо најбогатији живот; али он нема мира и заокружености, унутрашње хармоније, јер му недостаје смисао за целину, за измирење човека и света.

Тако криза философије постаје криза времена.

Leave a Reply

Your email address will not be published.