Николај Лоски: У ЉУДСКОЈ ПОДСВЕСТИ МИСАО О БОГУ УТИЧЕ НА СВЕ ПОСТУПКЕ

У наше време у културним земљама већина људи је напустила веру у Бога и бесмртност, посебно веру у Бога као апсолутно, савршено, милостиво и свемогуће биће.

Ми знамо да након тога није букнула велика љубав међу људима…

Будући да постоји органска веза међу свим бићима, као и веза између људи и Бога, остала је у људској подсвести мисао о Богу и бесмртности и та мисао утиче на све њихове поступке.

Отуда се код најсавеснијих људи јавља драма савести и муке због немогућности свесног прихватања Бога и подсвесног сазнања да Бог постоји и да му човек стреми у сваком тренутку свога живота.

Други, мање свесни и не толико осетљиви настоје да служе добру али на место савршеног бића стављају релативне људске вредности – државу, расу, нацију, социјализам.

Заслепљени на такав начин они дозвољавају сва средства у име достизања циља и остварења својих идеала.

Трећи, они најнесавеснији и најгрубљи егоисти почињу да експлоатишу у име своје користи и ради личног задовољства.

Leave a Reply

Your email address will not be published.