Исидора Секулић: ДЕЛО ДОСТОЈЕВСКОГ НИЈЕ ЛИТЕРАТУРА, НЕГО ЧУДО

Потреба човека да мисли о Достојевском и дан и ноћ, не долази само у доба облетница и опомена кроз штампу.

А кад дође то време, тама попадне по свој осталој литератури света.

Простре се велики облак а над облаком се диже оно што ће за човека увек бити загонетно и страшно, али увек остати тачка чежње – врхунац, врх изнад познатог и постигнутог, усамљени, над громадама земље и камена и људских станишта узвинути – врх над врховима.

Достојевски је врх над врховима, сур самотан, тужан, али врх.

Сва обрађена тела, све косе и падине, све шуме и перивоји и насеља могу бити, и јесу, својина других народа и раса, али врх је наш, словенски.

На највишој тачки човечнога, страдалнога, и зато доброга и смелога, пободена је застава руска, словенска.

Врх није са животом, он је над животом.

Са Достојевским, Словенство није донело у свет ни јасноћу, ни корисност, ни веселост; донело је жеђи мучне и ватрене: жеђ за савршенством, жеђ за остварењем односа између ограничених јединки и идеје Бога; жеђ за сарадњом васељенском човека.

Дело Достојевског није литература, него чудо.

Leave a Reply

Your email address will not be published.