Достојевски: ЗНАЧАЈ УСПОМЕНА ИЗ ДЕТИЊСТВА

Знајте да нема ничег вишег, и јачег, и кориснијег за будући живот него каква лепа успомена, а нарочито која је понесена још из детињства, из родитељске куће…

Једна тако дивна, света успомена, очувана из детињства, можда је баш најбоље васпитање.

Ако човек понесе много таквих успомена са собом у живот, онда је тај човек спасен за цели живот.

А ако макар и само једна лепа успомена остане у нашем срцу, и то нам некад може послужити као спас.

Leave a Reply

Your email address will not be published.