Лазар Трифуновић: ЛУБАРДИНА УМЕТНИЧКА ВИЗИЈА ЈЕ ХЕРОЈСКА ДРАМА ЖИВОТА

Дуг и плодоносан сликарски пут, који је Лубарду уврстио у ред водећих личности наше савремене уметности, испуњен је сталним сазревањем, тражењем и откривањем непознатог.

Много нових ствари нашао је он на том путу, у погледу боје, композиције, фактуре и нарочито у погледу метода, било оног раног, реалистичког, било оног каснијег, асоцијативног, било овог последњег, апстрактног.

Па, ипак најзначајнијом се чини обнова вере у емоцију и савремено схваћено фигурално сликарство.

Заправо на примеру Лубарде видело се да је у уметности битно шта уметник казује, а не којем правцу припада, има ли његово дело неко хумано језгро или не.

Целу ову анализу и разлагање његове уметности учинили смо да бисмо дошли до тог језгра.

Може ли се оно пренети у речи и рећи у једној реченици, у једној констатацији?

Да учинимо, на крају, тај смели покушај и да целу Лубардину уметничку визију дефинишемо: као херојску драму живота, једну од најузбудљивијих у српском модерном сликарству.

Leave a Reply

Your email address will not be published.