Достојевски: ЉУБАВ ЈЕ НАЈЈАЧА УЧИТЕЉКА

Љубавна смиреност је страшна сила, од свих најјача, нема јој равне на свету!

Сваког дана и часа, сваког тренутка надгледај самога себе и пази на себе, да ти изглед буде благо леп.

Ето, прошао си поред малог детета, прошао си љут, са ружном речју, са озлојеђеном душом; и ниси можда ни приметио дете, али је оно тебе видело, и лик твој, ружан и зао, можда је остао у његовом слабачком и незаштићеном срдашцу.

Ти то не знаш, међутим можда си већ тиме бацио рђаво семе у његову душу, а то семе ће можда и порасти, а све стога што се ниси уздржао пред дететом, јер у себи ниси одгајио пажљиву и делатну љубав.

Браћо, љубав је учитељка, али је треба знати стећи, јер се она тешко стиче, скупо се купује, дугим радом и после дугог времена; јер волети треба не само случајно и на један тренутак, него насвагда.

Leave a Reply

Your email address will not be published.