Иван Иљин: ОБНОВЉЕНИ ЉУДИ ЋЕ ПРОНАЋИ ЈЕДАН ДРУГОГА

Савремени свет проживљава дубоку кризу – религиозну, духовну и националну.

Из тога је неопходно наћи излаз.

Тај излаз свако од нас треба пре свега да нађе у самом себи; да га стваралачки изгради, да се увери и осведочи у његову истинитост.

И тек тада га је могуће показати другима.

Треба сам покушати бити нов.

Обновљени људи, који су одлолели саблазни, наћи ће један другог.

Нашавши се, они ће исткати нову тканину духовног бића.

То је једини пут.

Другога нема.

Leave a Reply

Your email address will not be published.