Павле Флоренски: Уметност је згуснуто отелотворено сновиђење

Оно што је казано о сну, важи, с невеликим изменама, и о свакоме прелажењу из сфере у сферу.

Тако, у уметничкоме стваралаштву душа се уздиже из доњега света и улази у свет горњи.

Тамо се без слика она храни созерцавањем суштине горњега света, опипава вечне ноумене ствари и, нахранивши се, снабдевена знањем, поново силази у доњи свет.

И ту, на томе путу на ниже, на граници силаска у доњи свет, њено духовно богатство облачи се у символичке слике – баш оне које обликоване сачињавају уметничко дело.

Јер, уметност је згуснуто отелотворено сновиђење

Leave a Reply

Your email address will not be published.