Ђуро Шушњић: СВЕ СТВАРИ СУ СИМБОЛИ

Стварност око нас не треба гледати као пуке ствари: све ствари су симболи!

Свака ствар има надстварно значење: она није само нешто телесно, него и нешто духовно!

Свака ствар је једно писмо које ваља умети читати: она упућује на виша значења!

Стварност без значења не може се појмити него као стварност без човека.

Ствар која не упућује на нешто изнад себе саме није ништа, јер ништа не значи.

Ствар постоји јер нешто значи, а не значи ништа тиме што постоји.

Ми смо уверени да смо окружени стварима, а у ствари смо опкољени значењима: све сама невидљива значења умотана у видљиве облике!

Цео свет је симболичка башта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.