Андреј Тарковски: Стваралаштво је доказ постојања духовног бића

Мислим да је људско биће створено да би живело.

Живело на путу ка Истини.

Ето зашто човек ствара.

У извесној мери човек ствара на путу ка Истини.

То је његов начин постојања и питања о стваралаштву („За кога људи стварају? Зашто стварају?“) су у суштини питања без одговора.

Јер сваки уметник не само да има своје схватање стваралаштва, већ и своја питања о њему.

Ово је повезано са оним што сам говорио о Истини коју тражимо, којој доприносимо нашим малим снагама.

Главну улогу овде игра инстинкт, инстинкт Творца.

Уметник ствара инстинктивно, он не зна зашто управо у одређеном тренутку ради ово или оно, пише управо о томе, црта управо то.

Тек касније он почиње да анализира проналазећи објашњења, размишља и долази до одговора који немају ништа заједничко са инстинктом, са инстинктивном потребом да се гради, ствара, да се самоизражава.

На неки начин, стваралашво је изражавање духовног бића човековог – супротног физичком бићу; стваралаштво је доказ постојања тог духовног бића.

У човековој делатности нема ничега толико неоснованог, бесциљног, толико самодовољног као што је стваралаштво.

Ако би из људских делатности уклонили све оне које доносе добит, остала би само уметност.

Leave a Reply

Your email address will not be published.