Перо Слијепчевић: УЛОГА ЖЕНЕ У НАШОЈ КУЛТУРИ (1923. Г.)

Данас у 20. веку ми ценимо културно стање једног народа не само по осамљеним делима науке и уметности, него и по томе колико је његова култура продрла у просечне масе. И зато ми сматрамо једним од главних културних задатака државе и друштва подизати општу линију народног знања, народне васпитаности, народног благостања. Тек на солидној основи те просечне образованости може да се стално развија наша култура појединаца, култура научна и уметничка. И наука, и уметност , и сва цивилизација најзад, почињу тек кад се постигне извесни степен благостања, кад претекне нешто енергије за виши духовни живот. Докле год сва снага мора да се троши на пусту кору насушнога хлеба, дотле је човек мало различан од животиње. Опште благостање зависи додуше од друштвеног уређења, али зависи и од умешности појединца. Научите некога извесним вештинама, извесним радовима, подигните његову привредну снагу, па ће он одмах себи створити онај претек блага и претек времена потребан за виши духовни живот, за лепоту.

Васпитање једног народа зависи увек и свуда највише од мајке. Наше школе, и да су боље, не би могле надоместити оно што даје мати. У нашем јавном животу ми осећамо свуда, од аргата до министра, страховито помањкање васпитаности. Улога жене у култури једног народа ће, мени се чини, остати претежно приватна, естетска и хуманитарна. Ту је жена најјача, јача него мушкарац. Паметно је оно речено да је жена помало као пуж: куд год иде своју кућу носи.

Култура једног народа није велика докле год је ограничена на једну незнатну мањину; култура једног народа не састоји се само у високој науци и уметности, него и у лепоти живог живота; култура значи стварање лепоте нове, па зато више значи за човечанство једна оригинална национална култура, која се природно развија сама из себе, него пуста имитација спољашњих течевина туђе културе, која још може бити и опасна; и најзад, општа култура човечанства не развија се нивелисањем свега у свачему, него диференцијацијом, самосталном и разноликом сарадњом.

Leave a Reply

Your email address will not be published.