Исидора Секулић: Ако језик нестане, нестане и народ

Чиме претрајавају и надживљавају време текстови?

Да ли само идејама, да ли и естетиком осећајних вредности?

Да ли можда и језиком?

Неко ће рећи отсечно: идејама се држи текст.

Да, али под условом да идеје држи језик, то јест, да је идеја добила пластичан и ауторитативан израз кроз зрео и моћан језик, макар и застарео језик.

Али, рећи ће онај неко, језик не само да стари, него чили и умире, долази други.

Није сасвим тако.

Језик, као богата шума, отреса лишће, наравно, и заодева се новим, али не умире језик цео; не изумире шума ако се занављају гране и зеленило.

А ако неки језик умре доиста, умро је онда доиста и народ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.