Рајко Петров Ного: Нек пада сниjег Господе

Нек пада сниjег Господе
Из сjећања по очима
Спаваjте шумске jагоде
Све моjе с вама почива

Спаваjте моjи умрли
Без гроба и без биљега
Нека вас вjетар загрли
Завиjе покров сниjега

И нека маjку збодену
И њену цркву jелику
Биjелим рухом одjену
За нашу тугу велику

Leave a Reply

Your email address will not be published.