ИВО АНДРИЋ О РЕЧИМА

Свако од нас зна бар понешто о Иви Андрићу (Долац, код Травника, 9. или 10. X 1892-Београд, 13. III 1975). Оно што је можда мање познато јесте да је наш нобеловац веома надахнуто промишљао о речима, те показао велико знање и склоност ка анегдотама. На дан када се навршава 130 година од Андрићевог рођења, присећамо се неких одломака из Знакова поред пута:

БЕО, БЕЛА, БЕЛО – лепа и тајанствена реч са више значења. Пун је народни говор те речи у разним значеwима, као и митологија, поезија, географија, и ботаника, и зоологија. Бели свет, бели дан, бели цар, беле пчеле, бела застава, бела магија, на белом хлебу, бели удовац, „белорука Јунона“…, бела врана, белоушла, бели бор, бели слез, Белић, Бељански, Белогрлић, Белобрк, Белостенец, Бјелопавлић, Бели Нил, Бела Црква, Бијело Поље, Бела Паланка, и можда стотине таквих места у свету, све до овог нашег Београда који је нашао места и у Прешерновој поезији („Ни близу, ни близу до беле Турчије кјер в Донаво Сава се бистра излије.“)

Реч вишеструког смисла и великог домашаја испунила је, ево, целу једну белу страницу и испунила би можда још много простора, а не би могла да обухвати ни приближно све варијанте, ни да објасни своје вишеструко значење, ни означи свој крајњи домашај. Стајала би и даље пред нама, светла, моћна, звучна и блештава, а нејасна и тешко објашњива: бео, бела, бело. Али сећања и асоцијације иду даље и у неочекиваном правцу.

По чудној логици нашег сећања мени се у овом тренутку, у вези са овом речју, јавља лик прецветале лепотице Циганке са Чубуре. Било је то пре много година, а као да је сада гледам пред собом.

Седимо у полумрачној крчми поред кафе и ракије. Она је малко нагнута, загледана у своју чашицу. Остарела је пре времена; једино што је на њој остало неокрњено, то су бели, чврсти зуби који повремено блесну, док ми са заносом и сузама прича о свом првом љубавнику и о трагедији у којој га је изгубила.

–А волела сам га, господине! Јаооо, волела сам га као белог бога!

Ту се негде, као на заталасаном биоскомском платну, губи и гасне и ова чудна реч са свим својим значењима.

Уранила Косовка девојка,

уранила рано у недељу,

у недељу прије јарка сунца

засукала бијеле рукаве

засукала до бијели лаката

на плећима носи леба бела

у рукама два знатна кондира.

Овде све сија и блешти од белина разних тонова и различитог порекла. Нису бели само рукави, лакти ни хлебац, него неки бели сјај као да се шири од „девојке“, од „недеље“, „јарког сунца“ и „златних кондира“. Та белина није само физичке природе, она као да избија из целог овог свечаног девојачког похода на узвишену хуманитарну мисију спасавања рањеника.

*

Нису сви наши људи ни гори ни бољи од осталог света, али невоља је у томе што се у међусобним односима и пословима недовољно договарају, што више разговарају него што преговарају и уговарају, а после, кад виде да им договорени посао не одговара и кад међу њима настану неспоразуми и спорови, превише поговарају, приговарају и оговарају;изговарају се или настоје да једни друге подговоре или надговоре. Па онда није чудо што о чистим и разумним односима не може бити говора.

​Верујем да овде нису набројани сви префикси који могу да дају или одузму смисао глаголу говорити. Постоји, на пример, глагол разговорити, у значењу; утешити кога разговором у његовој невољи или жалости. Затим заговарати (неку ствар, неку идеју) итд., итд.

Тако је о придеву „бео“ („бела“, „бело“)  и глаголима насталим од глагола „говорити“ промишљао и писао Иво Андрић и тиме потврдио правило да језик треба учити од великих писаца. Користимо прилику да неке речи српског језичког богатства додатно објаснимо.

У цитираном одломку Андрић је употребио глагол „поговорити“ („поговарати“) у значењу „рећи“, „казати“(друго значење тог глагола јесте „провести неко време у разговору, поразговарати“). Глагол „подговарати“ значи „ обично тајно, кришом наговарати, подстицати на нешто или подбунити против некога“.

(Извори: Иво Андрић, Знакови поред пута, Каирос, Сремски Карл, Матица српска 2020; Речник српскога језика, Матица српска 2011)

Ауторка текста: Јелена Загорац

ПРОМЕТЕЈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.