Жарко Видовић: Духовна национална елита

Препород Српства не може да почне ако не будемо јасно рекли истину.

Без истине нема препорода.

Без препорода нема стварања елите.

Ми немамо данас елиту.

Она тек треба да настане. 

Али, она не може настати изван Цркве и то Цркве која води нацију и заступа целокупну српску историју, њен континуитет непрекинут смрћу генерација.

Елиту нације не могу сачињавати људи који задовољавају само један критериј, критериј стручности: велики научници, лекари, правници и томе слично. 

Елиту нације морају чинити људи изабрани по критеријуму духовности и високог морала, осећања идентитета и припадности нацији као духовној заједници

Ово је наш једини излаз у садашњој историјској ситуацији: у борби за истину очекивати да нам Бог да елиту.

Leave a Reply

Your email address will not be published.