Антоније Блум: Када сам открио Бога

Када сам открио Бога – а мој пут према Богу водио је кроз Јеванђеље – прво што ме је погодило је то да су Богу сви важни, да он не разликује људе, да није Бог само добрих насупрот лошима, само верника насупрот неверницима, само једне врсте људи насупрот другима, већ да је њему свако подједнако важан и вредан.

А ако је Бог до којег сам дошао такав, онда и ја треба да развијем такав однос према свима у свом окружењу.

Искрено, био сам запањен открићем да је Бог такав; такав његов однос према свима потпуно ме је преокренуо.

Око себе више нисам видео одвратна, омражена бића, већ људе са којима Бог има одређени однос, са којима и ја могу успоставити другачији однос, ако их будем посматрао онако како их Бог види.

Leave a Reply

Your email address will not be published.