Достојевски: Уверења без икаквих преиспитивања

Oбичном ограниченом човеку, на пример, ништа није једноставније него да уобрази да је необичан и оригиналан, и да ужива у том уверењу без икаквог преиспитивања.

Многе наше госпођице сматрале су прикладним да скрате косу, натакну плаве наочари и назову себе нихилисткињама.

Чинећи то, оне би убедиле себе да имају властита уверења.

Неки људи осете у срцу мало љубазности према ближњима, и то постане довољно да умисле да стоје на путу просветљења и да нико није тако хуман као они.

Неки прочитају страницу неког дела, без почетка и без краја, и одмах присвоје те мисли, верујући да су настале у њиховом мозгу.

Дрскост наивности, ако се тако може рећи, досеже у таквим случајевима до размера које запрепашћују, и како год изгледало, то се сусреће на сваком кораку.

Leave a Reply

Your email address will not be published.