Жарко Видовић: ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НЕ СХВАТА ДРЖАВУ ТЕОЛОШКИ

Православна црква не схвата државу теолошки.

Наиме, држава није творевина Бога.

У држави се не огледа сила и деловање Бога, него човека који у тој својој, државној и државотворној делатности може да буде одвојен од Бога, па чак и против Бога.

Исто је тако и са историјом и са правом.

Исто је тако и са умом и умовањем.

За умовање, а онда и за деловање у историји (земаљској), у држави и у праву, човек је способан и пре Христа, и пре него што се човеку открије Бог, пре сваке праве спознаје Бога.

Та човекова способност се огледа у Римском праву, врхунцу који је човек могао достићи и пре Христа, и без Христа, дакле, тзв. својом природном моћи.

Зато је немогуће теологизовати историју, тј. немогуће посматрати историју државе, право, и наравно, сам ум и умовање човека као деловање и силу Бога.

Његош и Косовски завет у Новом веку

Leave a Reply

Your email address will not be published.