Владета Јеротић: КАКО ДОСТИЋИ ЉУБАВЉУ ЉУБАВ?

Љубав је мистерија и загонетка, као сваки феномен који додирује суштину збивања у животу човека.

Све што бисмо могли да кажемо о љубави, на основу, најпре и најбоље, лично проживљеног и доживљеног, затим оног што смо о њој сазнали, па онда знали, научили, чули, може да буде тачно, али и да се дода: да, и то је љубав.

Зар смо се одмах у почетку упустили у релативизирање љубави?

Да и не!

Јер љубав није само леп младић са лиром и стрелом, грчки Ерос, римски Амор, није ни само нагон за сазнањем као код Платона, она је апсолутна љубав која је створила све што видимо, све чему се дивимо и чудимо и, још више, оно што не видимо, оно што ,,око не виде и ухо не чу”, а што је љубав припремила за оног који и сам буде љубав.

Како достићи љубављу Љубав?

Управо индивидуацијом, као једним од могућих начина у нашем вре мену.

Leave a Reply

Your email address will not be published.