Жарко Видовић: Основа постојања народа

Један народ постоји само у оној мери, у којој су људи окупљени око истих културних вредности и спремни да те вредности бране, ако је потребно, и животом, па било да су те вредности тек недавно настале, и са њима тек недавно настала и нада у њихову победу, или да су настале давно, па их треба бранити.

Културне вредности су: схватање човека (је ли слободан или не), схватање заједнице (је ли она заједница морална или интересна), схватање државе (је ли то власт људи или власт закона подједнако над свим људима).

Појам народа је појам окупљености људи око истих културних вредности. Зато је могуће дефинисати народ тек ако се претходно дефинишу његове културне вредности, основа постојања народа.

Руски славјанофили – реч у њихову одбрану

Leave a Reply

Your email address will not be published.