Жарко Видовић: Шта је личност?

Шта је личност?

То је човек који, против (магијске) страсти, има свест у којој је свестан свог идентитета (неизмењиве самоистоветности своје суштине), али истовремено, у искуству своје живе маште или вере, и оног (или Оног) са чим (или Којим) жели да се поистовети; свестан свог идентитета, али и жеље да не буде то што јест, него оно (или Онај) који жели да буде.

Та жеља је заправо тежња ка осмишљености (смислу) себе, своје суштине, себе као суштог.

Личност је, дакле, драматична напетост свести између сопственог идентитета (који му је апсурдан!) и смисла; напетост између битија и смисла (могућег само као дух, осећање смисла).

Leave a Reply

Your email address will not be published.