Добрица Ћосић: Христолики људи

Мени скептику Исус Христос јесте Бог љубави, онај који је у историји људског рода изговорио најзначајнију људску мисао: Љуби ближњега свога као себе самога.

Та најзначајнија људска мисао је и најтежи, најнеостваривији завет човеку, јер му се супротставља људска природа и егзистенцијални чиниоци са којима људи бивствују, особито у нашој савременој цивилизацији.

Човек је биће љубави, али истовремено и биће зла; најчешће са нагоном зла јачим од моћи добра у себи.

Можете с разлогом питати: јесам ли ја у свом дугом и свакојаком животу у нашем обесправљеном и пониженом народу упознао људе који су живели и живе са врлинама из учења Исуса Христа: да упознао сам и познајем Христолике људе, људе љубави и жртвовања себе да би спасли другог и знам да такви људи постоје.

Да они не постоје, не бих ни ја постојао.

То сазнање и мом животу даје смисао.

Leave a Reply

Your email address will not be published.