Андреј Тарковски: Лепота је симбол истине

Нико не зна шта је то лепота.

Оно што људи мисле о лепоти, сама идеја лепоте, мењала се током историје заједно са философским претензијама и развитком човека током његовог живота.

То ме тера да размислим шта је то заправо лепота, чега је она симбол?

Чега заправо?

Лепота је симбол истине.

Ја не говорим овде у смислу супротности „истина и лаж“, већ у смислу истине као пута који човек бира…

Истина изражена лепотом је загонетна, она не може бити дешифрована, ни објашњена речима.

Но када се човеково биће, личност, нађе са том Лепотом, када се сретне са њом, споји, оно осети њено присуство, као да мрави миле дуж кичме.

Лепота је као чудо о коме случајно сведочи човек.

У томе је цела ствар.

Leave a Reply

Your email address will not be published.